MARC보기
LDR00000nam c2200205 k 4500
001000002090847
00520200827153003
007ta
008200512s2020 ggkad b 001c kor
020 ▼a 9788932920306 ▼g 03300 : ▼c ₩20,000
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211064
0411 ▼a kor ▼h eng
08204 ▼a 153.9 ▼2 22
24500 ▼a 늦깎이 천재들의 비밀 : ▼b 전문화된 세상에서 늦깎이 제너럴리스트가 성공하는 이유 / ▼d 데이비드 엡스타인 지음 ; ▼e 이한음 옮김
24619 ▼a Range : ▼b why generalists triumph in a specialized world
260 ▼a 파주 : ▼b 열린책들, ▼c 2020
300 ▼a 457 p. : ▼b 삽화, 도표 ; ▼c 23 cm
504 ▼a 미주와 색인수록: p.453-457
7001 ▼a Epstein, David J., ▼d 1983-
7001 ▼a 이한음
90010 ▼a 엡스타인, 데이비드
990 ▼a CAT12 ▼b CAT12 ▼b 배대식 ▼b 송이랑