MARC보기
LDR00000cam c2200205 c 4500
001000002070053
00520191010100422
007ta
008181026s2018 ggk b 000c kor
020 ▼a 9788949947594 ▼g 93360 : ▼c ₩27,000
035 ▼a (KERIS)BIB000014978506
040 ▼a 224010 ▼c 224010 ▼d 211064
08204 ▼a 346.0482 ▼2 22
24500 ▼a 퍼블리시티권의 한계에 관한연구 : ▼b 표현의 자유와의 관계를 중심으로 / ▼d 임상혁 저
260 ▼a 파주 : ▼b 경인문화사, ▼c 2018
300 ▼a 346 p. ; ▼c 23 cm
44000 ▼a 서울대학교 법학연구소 법학연구총서 ; ▼v 78
504 ▼a 참고문헌 : p. 341-346
7001 ▼a 임상혁
990 ▼a CAT12 ▼b CAT12 ▼b 권보람